Téma diskuse

Pozvánka na výstavu v Litoměřicích a soutěž

Už se stalo tradicí, že se
časopis Zahrádkáři účastní
pravidelně Tržnice Zahrady
Čech v Litoměřicích. Letos
připravuje v pavilonu „G“
soutěž o nejhezčí kraslici
a soutěž o nejkrásněj-
šího beránka. Specifikum
soutěže je v tom, že to
může být zhotoveno nebo
upečeno z jakéhokoli materiálu.
Nejlepší exponáty
vyberou sami návšťěvníci
výstavy. Autoři vybraných
exponátů budou odměněni
hodnotnými cenami.
Pavilonu bude vévodit
velká pomlázka, na kterou
mohou návštěvníci vázat
donesené stužky. kdo přinese do pavilonu
stužku, uváže ji na pomlázku
a dá do stánku Zahrádkáře
svou adresu,
bude slosován. Pět vybraných
návštěvníků bude odměněno.
Exponáty, kraslice, perník, pečivo a vše ostatní přineste nebo
zašlete do redakce časopisu Zahrádkář, Rokycanova 15, 130 00
Praha 3, popřípadě zašlete nebo doručte na adresu výstaviště Zahrady
Čech na adresu: Výstavy spol. s. r. o., Na Vinici 13, 412 01
Litoměřice. Vystavené exponáty nerozesíláme zpět, ale je možno
si je vyzvednout po výstavě.
Všichni účastníci obdrží několik hobby balení osiv a vstupenku
na Veletrh pro volný čas KREATIVITA – HOBBY 2012, která se
uskuteční 4.–6. května na výstavišti Praha Holešovice

Fórum: 

Back to Top